Blogi

4. huhtikuuta 2016 15.10

Ikäihmisten diabeteksen hoito tarvitsee ryhtiliikkeen

Tieto lisää tuskaa, sanotaan. Huomasin tämän todeksi, kun vahvistin omaa tietotaitoani diabeteksesta ja kouluttauduin aktiivisesti Diabetesliiton kursseilla. Tajusin, kuinka valitettavan huonolla tasolla ikäihmisten diabeteksen hoito on vanhustenpalveluissa.  Kyseessä ei ole yksittäisen palveluntarjoajan ongelma eikä kyse ole missään tapauksessa välinpitämättömyydestä, vaan tiedonpuutteesta ja ehkä hieman pelostakin.

Tieto onneksi lisää myös osaamista ja ymmärrystä. Diabetesta pidetään usein vaikeahoitoisena. Sitä se ei useinkaan ole, kun osaaminen on kohdillaan. Tärkeintä on ymmärtää sairauden luonne: mitä ykkös- ja kakkostyypin diabetes on, mitä se tarkoittaa ikäihmisillä ja muiden sairauksien yhteydessä.

Diabetes on kasvava sairausryhmä, joka on hoidettavissa lääkityksellä lähes oireettomaksi, kun hoidon erityispiirteet tunnistetaan ja niistä huolehditaan asianmukaisesti. Diabeteksen hyvä hoito vaikuttaa keskeisesti elämänlaatuun ja toimintakyvyn säilymiseen, myös ikäihmisillä. Jokainen diabeetikko on kohdattava yksilönä.

Rutiinimittauksista kokonaisvaltaiseen hoitoon

Ikäihmisen diabeteksen hoito keskittyy valitettavan usein sokeriarvojen rutiininomaiseen seurantaan. Mittarin osoittamista huolestuttavista luvuista saatetaan ajatella, että näinhän tämä aina on ollut eikä muutoksia ruokavalioon tai hoitoon tehdä. Olen kohdannut myös tilanteita, joissa mittari näyttää hi-varoitusta, ja luullaan että laite on rikki.

Meillä Viola-kodissa osaamisen kehittämiseen tartuttiin sisäisillä koulutuksilla. Viola-kodissa on 65 asukasta ja heidän kuntonsa vaihtelee suuresti. Vaikka asukkaamme ovatkin osin omatoimisia, diabeteksen hoitorutiineissa he kaipaavat tukea. Asukkainamme on sekä insuliini- että tablettihoitoa saavia diabeetikkoja.

Räätälöimme yhdessä Diabetesliiton kanssa viiden iltapäivän koulutusrupeaman, johon koko vakituinen henkilöstömme osallistui. Koulutusten teemoina olivat muun muassa ykkös- ja kakkostyypin diabetes, ikääntyvän diabeetikon ravitsemus, insuliinihoito ikäihmisellä, verensokerin mittaaminen ja tulkinta, jalkojen hoito osana ikäihmisen perushoitoa sekä diabetesta sairastavan ihon hoito ja suun terveys. Pohdimme koulutuksissa miten ikäihmisen diabeteksen hoito meillä Viola-kodissa jatkossa hoidetaan. Jatkoimme teeman parissa myös ravitsemusterapeutin kanssa, joka opasti ruokien valmistuksessa ja annostelussa.

Hyvinvointi ja turvallisuus kohenevat

Ikäihmisen diabeteksen hoito on haasteellista. Vanhuuden edetessä myös muut sairaudet yleistyvät ja lääkitys lisääntyy, joten voi olla todella vaikea hahmottaa, mikä oire johtuu mistäkin. Diabetes on sairautena kokonaisvaltainen. Veren sokeritasapainoon saattavat vaikuttaa krooniset tulehdukset ja ruokahalun muutokset. Liikkumisen väheneminen tuo lisähaasteensa esimerkiksi ateriainsuliineihin.

Ymmärryksen kautta rohkeus lisääntyy. Kun hoitajat ymmärtävät sairauden luonteen ja omien tekemisten tai tekemättä jättämisten vaikutuksen asiakkaan hyvinvoinnissa, tuo se rohkeutta toimia kuten pitääkin. On ollut ilo huomata, kuinka innostus aiheesta ja osaaminen on työyhteisössämme kasvanut. Henkilöstö on saanut lisää varmuutta diabeetikkojen päivittäiseen kohtaamiseen ja hoitoon.

Keskinäinen tiedon jakaminen vahvistaa hyvää hoitoa. On tärkeää rohkeasti kertoa havainnoista ja yhdessä pohtia, mitkä ovat seuraavat askeleet asukkaan hyvinvoinnin kohentamiseksi. Myös ravinnon laatua ja annoskokoja pohditaan yksilöllisesti kunkin asiakkaan kohdalla.

Tärkeää on ollut myös johdon vahva tuki osaamisen kehittämiselle. Vanhusten hyvinvoinnin kohentuminen ja heidän läheistenkin turvallisuuden tunteen lisääntyminen ovat tärkein lopputulos tästä kehittämistyöstä.

Päivi Hyry

 

Päivi Hyry
vastaava sairaanhoitaja
Viola-koti, Tampere


Diabetesmessut 23.-24.9.

Tervetuloa Diabetesmessuille Tampere-talolle 23.-24.9.
Messut avoinna pe-la klo 9-17
Liput 10€ (jäsenet 6€)
Tutustu ohjelmaan >>

Diabetesmessujen Blogi

Sensoriteknologiasta elämänlaatua diabeetikon arkeen
Markku Saraheimo, LT, diabetologi

Lihavuusleikkaus toi uuden elämän
Olli Nyberg, varapuheenjohtaja, LILE ry

Vertaistuki on voimaa – isovanhemmatkin tukevat toisiaan
Eeva Autio, Isoäiti, äiti ja vertainen, aiemmin työuralla diabeteshoitaja

Minun diabetekseni ei ole kansansairaus
Janne Juvakka, toiminnanjohtaja, Diabetesliitto
 ry

Diabeteksen hoidon periaatteet haltuun - erityisesti vanhustenhoidossa
Pirjo Ilanne-Parikka, ylilääkäri, Diabetesliitto ry

Istun - enkö muuta voi?
Eira Taulaniemi, liikuntasuunnittelija Suomen Diabetesliitto ry

Säätämisen maailmanmestarit
Tanja Huutonen, Diabeteslapsen äiti ja arjen säätäjä

Ikäihmisten diabeteksen hoito tarvitsee ryhtiliikeen
Päivi Hyry, vastaava sairaanhoitaja Viola-koti, Tampere

Jokainen diabetesta sairastava on erilainen - niin on myös hänen hoitonsa
Pirjo Ilanne-Parikka, Ylilääkäri Diabetesliitto