PROGRAM PÅ DIABETESMÄSSAN

TID:   Lördag 24.9.2016, kl. 10:50-14:30
PLATS: Duetto 2, våning 2, Tammerforshuset (KARTA)

KONFERENCIER: Noona Leppinen

Finlands främsta diabetesexperter på plats!

Vänligen notera att programmet huvudsakligen går på finska. Här nedan program på svenska. Hela programmet kan läsas på de finskspråkiga sidorna.


PROGRAM

KL.

10:50
Inledning
Outi Himanen,
utbildningschef
Diabetesförbund

11:00
Hur har typ 2 DM förändrats och vart är vi på väg?
Kaj Lahti, överläkare på Vasa Stads diabetesmottagning. Specialist i invärtes medicin och diabetolog  

11:30
Varför kan man ännu inte bota typ 1 diabetes?
Mikael Knip, professor i pediatrik
Helsingfors universitet

12:00 PAUS

13:00
Hypohunduppvisning

13:20 PAUS

13:30
Tekniska under – nya uppfinningar för egenkontroll
Markku Saraheimo,
specialist i inre medicin, diabetolog

14:00
Funderingar om diabetesmottagningen  – hur kan vi mötas?
Päivi Lehtimäki, diabetessköterska


Programmet uppdateras. Arrangören förbehåller sig rätten till ändringar.